top of page

GRUNDPELARE

De fyra områdena som utgör grunden i min egna träning och det jag lär ut till mina kunder

FYSISK AKTIVITET

-

HÅRD & SMART TRÄNING

UTVECKLING GENOM UTMANING AV DET NUVARANDE JAGET MED FORTSATT BIBEHÅLLEN FOKUS PÅ KORREKT TEKNIK & UTFÖRANDE.

MENTAL TRÄNING

TANKARNA PÅ RÄTT PLATS

-

DET MENTALA VÄLMÅENDET ÄR MINST LIKA VIKTIGT SOM DEN FYSISKA I TRÄNINGEN (OCH LIVET). HUR GÅR DINA TANKAR INFÖR ETT LYFT? VAD SÄGER DU TILL DIG SJÄLV OM DIG SJÄLV?

KOSTHÅLLNING

-

HÄLSOSAM & HÅLLBAR ÖVER TID

TILLFÖR RÄTT & TILLRÄCKLIG ENERGI TILL KROPPEN FÖR ATT ORKA PRESTERA, I OCH UTANFÖR TRÄNINGEN.

ÅTERHÄMTNING

-

FÖR HÖG SINNESNÄRVARO, ENERGI & PRESTATION

ALLA KAN KLARA SIG PÅ LITE ÅTERHÄMTNING. MEN ATT GÅ PÅ SPARLÅGA JÄMFÖRT MED GÅ GENOM DYGNETS VAKNA TIMMAR MED HÖG SINNESNÄRVARO, ENERGI & PRESTERA ÄR HELT SKILDA SAKER.

bottom of page